"Whenever and however you intend to give birth, your experience will impact your emotions, your mind and your spirit for the rest of your life" - Ina May Gaskin

Vad gör en doula?

En doula är en kvinna med erfarenhet av födande som är tränad i att stötta under födsel. Kvinnor har sedan urminnes tider och i vitt skilda kulturer, vid sidan om barnmorskan, varit med som stöd när barn föds. När förlossningarna flyttade in på sjukhus försvann mycket av stödet runt kvinnan, för att sedan långsamt komma tillbaka, allt eftersom kvinnorna önskade mer stöttning. Kanske kan man säga att stödet en doula ger den födande är en form av systerskap, en erfarenhet som kvinnor har fört vidare till andra genom alla tider.

En doula erbjuder kontinuerligt stöd före, under och efter en födsel. Hon är med och lär känna kvinnan och paret innan födseln och utgör därmed ett tryggt, emotionellt stöd i förlossningsarbetet. Under förlossningen försöker hon med alla medel hon besitter få kvinnan att föda med så mycket lugn och välbefinnande som möjligt. Rent konkret hjälper doulan till med tekniker för smärthantering och avslappning, främst genom att använda sin kropp (ge massage eller tryck) och sin röst. Doulan försöker främja utsöndringen av oxytocin, det hormon vi behöver för att föda. Målet är att den födande/paret ska få en stärkande och trygg upplevelse av sitt barns födsel, oavsett hur det går till. En trygg födsel ser olika ut för olika personer, för vissa innebär det ett planerat kejsarsnitt, för andra en vattenfödsel, för vissa tidig medicinsk smärtlindring, för andra en födsel hemma. Doulan stöttar där kvinnan är, i hennes väg och i hennes val. Förhoppningen är att den födande/paret ska gå ur födseln med en ökad känsla av tillit, styrka och stolhet och kunna se tillbaka på sitt barn födsel med glädje. Doulan finns med hela vägen och tillhandahåller information och tips både innan, under och efter barnet är fött.

Stora studier har visat att föräldrar som har haft stöd av doula känner sig mer delaktiga i födseln och är mer tillfreds med sin upplevelse. Doulan tar alltså inte över partnerns roll, snarare hjälper hon partnern att hjälpa den födande på bästa sätt. Ofta upplevs födslar där en doula är med som stärkande för parrelationen.