sv

"Whenever and however you intend to give birth, your experience will impact your emotions, your mind and your spirit for the rest of your life" - Ina May Gaskin

Vad gör en doula?

En doula är en kvinna med erfarenhet av födande som är tränad i att stötta under födsel. Kvinnor har sedan urminnes tider och i vitt skilda kulturer, vid sidan om barnmorskan, varit med som stöd när barn föds. Därför är doulor egentligen inte ett nytt fenomen. Ordet doula kommer från grekiskan och betyder ungefär "kvinna som ger omvårdnad". Kanske kan man säga att stödet en doula ger den födande är en form av systerskap, en erfarenhet som kvinnor har fört vidare till andra genom alla tider.

En doula erbjuder kontinuerligt stöd före, under och efter en födsel. På så sätt kliver hon i ett rum som vården idag vanligtvis inte kan fylla. Hon är med och lär känna kvinnan och paret innan födseln och utgör därmed ett tryggt stöd i förlossningsarbetet. Med hjälp av sin närvaro och erfarenhet försöker hon skapa ett tryggt rum för den födande och partnern. Rent konkret hjälper doulan till med tekniker för smärthantering och avslappning, främst genom att använda sin kropp (ge massage eller tryck) och sin röst. Doulan försöker främja utsöndringen av oxytocin, det hormon vi behöver för att föda. Målet är att den födande/paret ska få en harmonisk, stärkande och trygg upplevelse av sitt barns födsel, oavsett hur det går till. Det spelar ingen roll hur kvinnan föder (med eller utan medicinsk smärtlindring, kejsarfödsel, vaginalt osv.). Det enda som är verkligt viktigt är upplevelsen av födseln. Förhoppningen är att den födande/paret ska gå ur födseln med en ökad känsla av tillit, styrka och stolhet, och kunna se tillbaka på sitt barn födsel med glädje.

Effekten av en doula har mätts flertalet gånger. Studier visar att med en doula minskar; antalet kejsarsnitt, förlossningens längd, behovet av medicinsk smärtlindring och behovet av ryggbedövning. Men kanske viktigast: Föräldrar som har haft stöd av doula känner sig mer delaktiga i födseln och är mer tillfreds med sin upplevelse. Doulan tar inte över partnerns roll, snarare hjälper hon partnern att hjälpa den födande på bästa sätt. Hon ser till att hen är involverad i födseln och blir lika sedd och bekräftad som den födande. Ofta upplevs födslar där en doula är med som stärkande för parrelationen.