Förlossningsförberedelse/ profylax

Individuellt anpassad profylax i ert hem! På min förlossningsförberedelse talar vi om oxytocin och födandets dynamik. Jag går igenom Föda Utan Rädsla-verktygen och tillsammans provar vi enkla tryck-och massagetekniker som partnern kan använda under födseln. Vi tar oss även tid för att samtala om era tankar, förväntningar, rädslor och strategier för att få en fin förlossningsupplevelse. Kursen tar ungefär en eftermiddag i anspråk.Pris: 2 500 SEK inkl. moms