Doula
I doulapaketet ingår:


Förberedande samtal / profylax:

Vi träffas i ert hem för förlossningsförberedelse och profylax. Jag går igenom smärthanteringstekniker, pratar oxytocin och tillsammans provar vi grepp och knep som den födande och partnern kan använda innan och under födseln. Vi samtalar om era förväntningar, önskemål och rädslor och går igenom förlossningsförloppet. Vi ses 2-3 gånger innan födseln.

Gravidmassage:

Gravidmassage i ert hem. Gravidmassage ger avslappning och ökar välbefinnandet, boostar oxytocin inför födseln och lindrar smärta och obehag.

Jour och backup-doula:

Om inget annat har överenskommits har jag jour från 10 dagar innan beräknad födsel tills dess barnet är fött. Det innebär att jag dygnet runt är redo att avbryta mina andra aktiviteter för att bistå vid födseln. Jag samarbetar med andra doulor, en annan doula är alltid backup för varje klient. På så sätt kan den födande lita på att hon får stöd, även om jag själv får akuta förhinder. Backup-doulan närvarar vanligtvis vid ett av de förberedande samtalen.

Extra möte vid behov

Om bebisen låter dröja och särskilt om det finns en oro inför en igångsättning brukar jag titta förbi för ett extra möte för att bolla och prata. Det kan kännas lugnande inför en induktion och ger oss en chans att mötas strax innan födseln. Om man vill erbjuder jag då även förlossningsförberedande akupressur och eventuellt övningar och tips för att öka det egna oxytocinet och hjälpa bebisen att ställa in sig väl i bäckenet. Detta möte erbjuds också om en födsel väntas behöva sättas igång inom den närmsta tiden (t.ex. vid vattenavgång utan värkar).

Stöd under födseln:

Kontinuerligt stöd under födseln från att jag behövs (vi möts upp på sjukhus eller hemma) tills att bebisen är född. 

Eftersamtal:

En tid efter födseln möts vi igen och pratar igenom allting. Vi går igenom födseln, reder ut oklarheter och minns tillsammans. Vid behov kan jag även ge råd om amning, bärande och livet med spädbarn. Men kanske främst är eftersamtalet en tid för reflektion och en möjlighet att knyta ihop säcken och säga farväl.


Pris: 13 500 SEK inkl. moms.

(OBS: Jag har ingen möjlighet att ta uppdrag med beräknad födsel från januari 2024 till augusti 2024. Därefter begränsad kapacitet fram till december 2024.)

Innan ni bokar mig ses vi utan kostnad för en kort introduktionsträff. Jag berättar om mig själv och om hur det går till att föda med doulastöd, går igenom praktiska frågor och du/ni berättar lite om er! Därefter kan ni i lugn och ro bestämma er för om ni vill gå vidare.

Jag accepterar alltid individuella betalningslösningar/avbetalningsplaner. Har man tidigare anlitat mig som doula ges naturligtvis syskonrabatt!

Någon gång per år har jag möjlighet att stötta omföderskor med tidigare traumatiska förlossningsupplevelser till kraftigt rabatterat pris. Kontakta mig för att få mer information.