Om mig

Jag heter Clara och bor i Björkhagen i södra Stockholm tillsammans med make och tre barn. Födande har sedan länge fascinerat mig och mitt intresse blev ännu större när jag väntade mitt första barn. Därefter fanns ingen väg tillbaka - jag var fast i förlossningsvärlden!

För mig är det viktigt att alla födande får en fin upplevelse av sin födsel, att födseln blir stärkande och med tiden ett fint minne. Adekvat stöd är en av de viktigaste delarna för att skapa bra förlossningsupplevelser. Hösten 2018 utbildade jag mig därför till doula genom Föda Utan Rädsla (FUR). En tid därefter började jag att doula regelbundet och har nu hunnit bistå vid ett stort antal förlossningar. Sedan 2020 är jag en av ODIS (organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige) certifierade doulor. Som doula känner jag att jag har hamnat helt rätt, jag får arbeta med min passion och kontinuerligt följa och stötta föräldrar. Det är en stor ynnest.

Jag lägger mycket vikt vid att hålla mig uppdaterad och är vidareutbildad inom Spinning Babies, oxytocin och krisstöd inom obstetrik och neonatologi. Jag är också diplomerad gravidmassör, utbildad på Behandlingsteam John Carrier. Sedan 2021 sitter jag dessutom i styrelsen för Doulaförbundet som verkar för att stärka doulor och doulayrket. Jag arbetar på svenska, engelska och tyska.