Om mig

Jag heter Clara och bor i Björkhagen i södra Stockholm tillsammans med make och fyra barn. Födande har sedan länge fascinerat mig och mitt intresse blev ännu större när jag väntade mitt första barn. Därefter fanns ingen väg tillbaka - jag var fast i förlossningsvärlden!

Jag hoppas att alla födande känner får känna av sig starka, tillitsfulla och stolta efter sin födsel, och kanske att födseln med tiden kan få bli ett fint minne. Att stöd kan vara avgörande för hur födseln uppfattas förstod jag tidigt och hösten 2018 utbildade jag mig därför till doula genom Föda Utan Rädsla. En tid därefter började jag att doula regelbundet och har nu hunnit bistå ett väldigt stort antal födande. Sedan 2020 är jag en av ODIS (organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige) certifierade doulor. Som doula känner jag att jag har hamnat helt rätt, jag får arbeta med min passion och kontinuerligt följa och stötta föräldrar. Det är en stor ynnest.

Jag lägger mycket vikt vid att hålla mig uppdaterad och är vidareutbildad inom Spinning Babies, oxytocin, krisstöd inom obstetrik och neonatologi, akupressur för birth workers, rebozotekniker och barnafödandets fysiologi. Jag är också diplomerad gravidmassör, vilket jag arbetar som parallellt, främst på Kroppsverkstan i Björkhagen. Sedan 2021 sitter jag i styrelsen för Doulaförbundet som verkar för att stärka doulor och doulayrket. Mina tjänster går att få på svenska, engelska eller tyska.