Om mig

Jag heter Clara och bor i Björkhagen i södra Stockholm tillsammans med make och tre barn. Födande har länge fascinerat mig och mitt intresse blev ännu större när jag väntade mitt första barn. Därefter fanns ingen väg tillbaka - jag var fast i förlossningsvärlden!

För mig är det viktigt alla födande får en fin upplevelse av sin födsel, att födseln upplevs som stärkande och blir till ett fint minne. Just stödet tror jag är en av de viktigaste nycklarna till en positiv födsel. Hösten 2018 utbildade jag mig därför till doula genom Föda Utan Rädsla (FUR) och började en tid därefter att doula regelbundet. Sedan sommaren 2020 är jag dessutom en av ODIS (organisationen för doulor och förlossningspedagoger i Sverige) certifierade doulor. Som doula känner jag att jag har hamnat helt rätt, jag får arbeta med min passion och kontinuerligt följa och stötta föräldrar. Det är en stor ynnest.

Jag lägger mycket vikt vid att hålla mig uppdaterad och lära mig nytt. Jag är vidareutbildad inom Spinning Babies och oxytocin. Jag är också diplomerad gravidmassör, utbildad på Behandlingsteam John Carrier. Jag doular på svenska, engelska och tyska.