Tal för Doulaförbundet 2021

07.05.2024

2021 höll jag tal vid en protestauktion i solidaritet med barnmorskorna. Talet kan ses i sin helhet här. 
Idag talar jag som representant för Doulaförbundet. Jag tänkte tala om tal, om siffror och om att se.

Vi doulor ser förlossningsvården frånflera håll. Vi ser barnmorskorna, vi ser undersköterskorna, vi ser ert arbete. Vi ser också förlossningsvården inifrån rummen, vi ser den från de födandes sida.

Vi ser.

Men jag säger åt den födande att blunda. För hon ska inte se, att hon sitter i en korridor. I en korridor där steg hörs men ingen kommer.

Vi sitter där, värk efter värk efter värk.

Tio minuter blir till sextio.

Tre värkar på tio minuter.

Cervix från fyra till åtta cm.

En annan gång faller en födande ihop framför mig på golvet. Men ingen kommer, ingen ser.

Noll personer ser att det ligger en födande på golvet i korridoren.

Vi ser spring på rummen och ny personal hela, hela, hela tiden.

Vi ser barn födas på hallgolv och i badrum, för att det inte fanns plats.

Vi ser. De säger att de födande inte märker, inte ser, att de är nöjda. Men det kan inte vara sant. För vi ser.

Födsel efter födsel efter födsel.

Ser vi.

Här inne i landstingshuset tycker de om siffror.

De slänger de på oss; 100, 150, 500 miljoner!

Ett svårtytt språk sifferspråket, ett språk av New Public Management och illusoriska tricks.

Så vi ser även er, inne i landstingshuset.

Vi ser, hör och glömmer inte vad ni lovar!

Ca 28 000 barn per år föds i Stockholm.

Det går tre skiftbyten på 24 timmar.

En födsel kan pågå i en timme, sju timmar, 25 timmar, 70 timmar.

APGAR 9-10-10

16 nålar på tavlan den dagen.

Förlossningsupplevelsen skattas på en skala 1-10.

Två paprikamackor per födande, tre koppar kaffe per partner.

Men bara en siffra av betydelse.

En födande,

en barnmorska,

ett nytt liv.