en-Att släppa kontrollen och ha den kvar

18/03/2019

Jag hade tänkt att starta den här bloggen med att skriva ett inlägg om någonting som ligger mig varmt om hjärtat. RÄTTEN till en positiv förlossningsupplevelse. Jag läste om och tänkte på vad världshälsoorganisationen har att säga om födande. Men istället för att handla om vad denna rätt innebär och vad den betyder kommer jag börja i en annan ända. Jag tänkte skriva om kontroll.

I beskrivningen och förklaringen av världshälsoorganisationens deklaration finns följande citat:

" It is based on the premise that most women want a physiological labour and birth, and to have a sense of personal achievement and control through involvement in decision-making, even when medical interventions are needed or wanted."

Jag hänger upp mig på ordet "control". Ett så viktigt litet ord, och så viktigt på så många plan och så många olika sätt under en födsel. När jag har pratat med kvinnor om deras negativa förlossningsupplevelser har just kontroll (eller snarare förlusten av kontroll) stått i centrum. Man kände att man tappade kontroll, över kroppen, över skeendet. Man blev rädd. En del berättar att de trodde de skulle dö. Att ingenting spelade någon roll, bara detta tog slut. Det gör ont i mig att höra sådana historier.

När man föder måste man släppa kontrollen. Men många tror felaktigt att det betyder släppa kontrollen över allting. Så är det inte. En kvinna kan ÄGA sin födsel, men ändå släppa kontrollen över kroppen. Det är födandets paradox. Att släppa kontrollen och ändå ha den kvar. För att komma hit krävs en del. Kvinnan behöver befinna sig på en mental plats där hon känner sig trygg, för att hon inte mentalt ska motarbeta kroppen. Hon måste VÅGA släppa kontrollen. Samtidigt måste hon känna att hon har kontroll över sin födsel. Att hon styr. Att hon spelar roll. Att hennes känslor blir tagna på allvar. Om en kvinna inte får styra sin födsel (t.ex genom att inte kunna välja position, stödpersoner eller ort) blir hon osäker. Hon saknar helt enkelt kontroll över det hon känner att hon behöver för att våga släppa kontrollen över kroppen. Och om det inte finns rum för den mentala, emotionella delen av födande blir det fel. 

Många kvinnor säger sig ha stort kontrollbehov. Vad betyder egentligen detta? Att man ogillar när man inte kan styra ett skeende? Att vilja veta vad som kommer hända? En födsel kan vara både det ena och det andra. Du vet vad som väntar, men samtidigt kan du aldrig veta. Du föder, du får ett barn. Det vet du. Men rent existentiellt kan man inte veta vad det innebär. En människa föds. Föräldrar föds. Liv förändras för alltid. Man kan veta rent fysiologiskt och psykologiskt vad som händer en. Men ibland  går födslar inte enligt mall, ens känslor följer inte den tänkta banan. Är det det som är det obehagliga? Innan en födsel är det värdefullt att tänka lite på det här. Vad innebär kontroll för mig? Vad behöver just jag för att känna att jag äger min födsel? 

Vad vill jag komma fram till? Att födande kräver och innebär en viss typ av kontrollförlust. Men denna förlust är ofta inte av samma sort som kvinnor refererar till när de talar om förlossningstrauman. Då var förlusten ofta en annan, och kanske snarare en känsla av maktlöshet? Just den typen av kontrollförlust kan undvikas, om den födande förstår vad som händer henne och inte lämnas ensam i sina känslor.

Så hur äger man sin födsel? Först och främst genom kunskap, information och tilltro till sin kropp. För kroppen vet och kan. Men det handlar inte heller om att få en naturlig födsel utan medicinska interventioner. Många, många kvinnor har fina positiva upplevelser av sina födslar som krävde många medicinska ingrepp, de kände sig inte alls maktlösa eller lämnade. För om föräldrarna informeras i alla led, och känner sig delaktiga i sin egen födsel så spelar sättet barnet kom ut på mindre roll. Bra stödpersoner som en påläst partner, en doula eller någon annan närstående kan hjälpa till att uppnå detta. Personer som känner den födande och hennes behov. Samtidigt måste man vara ödmjuk och förstå att allt i livet inte kan eller ens bör kontrolleras.

Men för att komma tillbaka till starten. Kvinnor har RÄTT till en positiv förlossningsupplevelse. För att kvinnor ska få en positiv upplevelse måste vi värna om den emotionella delen av födandet. Här är en av nycklarna att försöka få kvinnan att känna att hon har så mycket kontroll att hon vågar släppa taget.