en-Värksvag?

26/02/2020

Värksvaghet innebär att värkarna är "ineffektiva", de kanske glesar ut, födseln står och stampar. Det kan bero på olika saker. Ibland är livmodern trött, den har jobbat länge, och ofta har den födande inte kunnat vila, äta eller dricka tillräckligt. Ibland orsakas värksvaghet av att bebisen "ligger fel". Inte sällan uppstår värksvaghet efter en epidural.

Ibland beror det på något annat. Värkarna kanske bara stannade av, till synes utan grund. Det blir paus. Ibland fortsätter de att komma ofta och regelbundet, de gör ont, men undersökningen visar att "ingenting har hänt". Förlossningarbete är en känslig och lättstörd process. Vi föder bäst i intima trygga rum , när vi kan släppa allt och vara i nuet och i kroppen. Nya ansikten, spring i rummet, ctg:n och beslut kan störa den processen. Sjukhusmiljön är inte alltid optimal miljö för oxytocinet. Så ibland är orsaken just brist på intimitet, trygghet, lugn.

Värksvaghet är vanligt. I Sverige behandlas över hälften av alla förstföderskor med spontan förlossningstart med oxytocindropp. Det kan vara rimligt att fråga sig om de siffrorna är rimliga.

En förlossning liknas ofta vid en idrottsprestation. Livmodern arbetar bokstavligt talat för livet under en födsel. Vi vet att för idrottaren måste många faktorer vara på plats för att hen ska kunna prestera bra. Vädret måste passa sporten. Idrottaren måste vara frisk, måste ha tränat på rätt sätt. Hen måste ha ätit, vilat och sovit tillräckligt. Idrottaren får inte bli störd av yttre faktorer, det kan äventyra resultaten.

En idrottare som på grund av yttre faktorer inte kunde prestera på topp, kallas inte inte muskelsvag. En idrottare kallas i själva verket sällan svag.

Men kvinnans värkar, hennes arbete kallas ibland svaga. Och återigen är kvinnokroppen defekt, lite fel.

Värksvaghet har oftast en yttre orsak. Men bara sällan behandlas orsaken. Istället behandlas kroppen. Och när kroppen behandlas mot svaghet blir det kvinnan som behandlas mot svaghet. Men precis som idrottaren inte var svag när det blev fel, är inte kvinnan svag. Ordet "värksvag" är illa valt.

Språk spelar roll. Svag har ingen roll i en födsel. Ingen kvinna i födsel är svag.