Läs- och länktips


Tips på böcker, webbsidor och poddar om födsel, amning och föräldraskap:

Webb:

Föda med stöd: Barnmorskan och doulan Märta Cullhed Engblom delar med sig av sina klokskaper.

Födelsehuset: Information om förlossningsvård och rutiner kring födsel i Sverige.

Föda lugnt: Kunskapsbas, artiklar och annat om det lugna födandet.

Evidencebasedbirth: Samlad och uppdaterad information om forskningsevidens runtom födsel.

Spinning Babies: Om bebisens position och dess påverkan på födseln och gravidteten.

Babybaby: Om amning (och bärande).

Sagogrynet/Amning i nöd och lust : Om amning

blöjfribebis.se, närabebis.se: Om bebispottning, bära barn och babytecken!

Jordliv (vilda barn): Texter om föräldraskap i perspektiv.


Böcker:

Föda utan rädsla- Susanna Heli

Att Föda- Gudrun Abascal

Ina May Gaskins Guide to Childbirth - Ina May Gaskin

The Positive Birth Book - Milli Hill

Give Birth Like a Feminist - Milli Hill

Amning i nöd och lust- Lin Dalén

Amning i vardagen - Marit Olanders


Poddar:

The positive birth story podcast

Förlossningspodden

Babyzpodcast

Doulapodden

Vattnet går